Системи обліку енергоспоживання і контролю технічного обслуговування

Облік напрацювання кожної одиниці обладнання на підприємствах холдингу та вчасності і якості проведення технічного обслуговування

Призначення систем

Системи обліку енергії і контролю ТО призначені для ведення обліку роботи обладнання, технологічного обліку витрат енергоносіїв, а саме – електричної енергії, газу, пально-мастильних матеріалів, контролю своєчасності та якості проведення регламентованих видів технічного обслуговування, контролю використання запчастин та витратних матеріалів.

Метою впровадження систем є контроль своєчасності та якості проведення технічного обслуговування, контроль і економія витрат енергоносіїв та витратних матеріалів підприємством Замовника за рахунок наступних чинників:

 • вибору оптимального по енергоспоживанню комплекту обладнання для виконання певних технологічних завдань
 • контролю за споживанням енергоресурсів кожним механізмом, агрегатом
 • дотримання заявленого погодинного графіка споживання енергоресурсів
 • складання прогнозованого графіка споживання енергоресурсів
 • контролю своєчасності та якості проведення регламентованих видів технічного обслуговування
 • контролю використання запасних частин та витратних матеріалів

 

Склад систем

Системи будуються по чотирьохрівневому принципу:

I рівень (нижній)

включає інформаційно-вимірювальні канали, а саме - вимірювальні трансформатори струму і напруги, лічильники електричної енергії, лічильники газу, теплолічильники витратоміри пально-мастильних матеріалів, та інші прилади. Також використовуються дані, встановлених для управління двигунами обладнання, перетворювачів частоти і плавних пусків.

II рівень (середній)

включає інформаційно-вимірювальний комплекс – обладнання і шафи збору даних і автоматизації. Також можуть бути використані дані  від штатних контролів систем автоматизованого керування технологічними процесами.

III рівень (верхній)

включає інформаційно-вимірювальний комплекс (ІСК), що включає сервер збору даних, локальні і віддалені ПК автоматизованих робочих місць. Також можуть бути використані дані від програмного забезпечення систем автоматизованого керування технологічними процесами.

IV рівень (рівень холдингу)

включає сервер збору даних, локальні і віддалені автоматизовані робочі місця персоналу холдингу.

 

Завчасно перед виконанням робіт на підставі обстеження об’єктів Замовника визначаються наступні дані:

 • перелік, типи, параметри обладнання, яке підлягає контролю
 • перелік, типи, параметри, інтерфейси передачі даних існуючого контрольного обладнання
 • перелік кабельних мереж, фідерів, електричних підстанцій, які забезпечують підвід електроенергії до технологічного обладнання
 • перелік та склад технологічних ліній (маршрутів переміщення продуктів), які підлягають контролю

 

Отримані дані вносяться до формалізованих таблиць. На основі отриманих даних здійснюється вибір контрольного обладнання, яке  необхідно додати до існуючого. Дані щодо видів, періодичності, змісту робіт з технічного обслуговування, використання запчастин та витратних матеріалів вносяться до АС відповідальним технічним персоналом Замовника на етапах впровадження та експлуатації АС. 

 

Основні функції систем

 • облік годин роботи всіх механізмів, що включені до системи
 • прийом та інтегрування через встановлені проміжки часу миттєвих значень електричної енергії, обчислених лічильниками електричної енергії та спеціалізованими приладами вимірювання електричної енергії по кожному окремому електричному пристрою з обробкою і зберіганням цих даних на сервері збору даних
 • прийом та інтегрування через встановлені проміжки часу значень витрат газу, обчислених лічильниками газу по кожному окремому споживачу газу з обробкою і зберіганням цих даних на сервері збору даних
 • прийом та інтегрування через встановлені проміжки часу значень витрат палива (бензину, соляра,…), обчислених витратомірами по кожному окремому споживачу з обробкою і зберіганням цих даних на сервері збору даних
 • надання оперативної та технологічної інформації для фахівців відділу головного енергетика та інших служб підприємства як на локальних АРМ, так і на віддалених АРМ (з використанням каналів ГМ Internet або ВПН) щодо стану обладнання, споживання ними електроенергії, періодичності та змісту проведення всіх видів ТО, ремонтів, профілактики у відповідності до із рекомендацій заводів-виробників кожного із механізмів, що включені до системи
 • повідомлення відповідальних осіб про факт виникнення нештатних або аварійних ситуацій на об'єктах Замовника у формі тривожних повідомлень SMS або на АРМ диспетчерів з використанням світлової та / або звукової сигналізації
 • ведення бази витратних та паливно-мастильних матеріалів
 • формування режимних листів і звітів
 • інтеграція в корпоративну мережу підприємства

 

Обладнання контролю електричних параметрів

Для Системи принципово важливо мати двні по споживанню електроенергії кожним механізмом, в тому числі, споживанню реактивної енергії. Дана інформація дозволить максимально точно розраховувати і прогнозувати технологічні витрати, здійснювати контроль працездатності, прогнозувати вихід зладу, виявляти факти роботи без навантаження.

Замовник може встановити обладняння будь якого виробника в залежності від наявних технічних (наявності фізичного місця у вже змонтованих шафах) і фінансових спроможностей.

Задля зниження вартості Системи компанія ІННОВІННПРОМ спеціально для Системи САКУРА-Т розробила серію спеціалізованого контрольного обладнання, яке не потребує додаткового місця в монтажних шафах, легко без перемонтажу та тривалих зупинок виробництва, адаптується в існуючі монтажні шафи, налаштовується по бездротовим інтерфейсам і при цьому має високі точнісні і швидкісні характеристики вимірювання і передачі даних:

 • Чотириканальний прилад контролю параметрів електромережі ПКПМ-3Ф-4К
 • Компактні трифазні трансформатори струму серії ТСТ

 

Залишити заявку
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
Напишіть нам
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
Замовте послугу зараз!
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.