Мультихмарна платформа інтернету речей «САКУРА-ІІоТ»

САКУРА-В

Система автоматизованого обліку зерна і хлібопродуктів САКУРА-В призначена для комплексної автоматизації процесів управління хлібоприймальними і зернопереробними підприємствами.

САКУРА-В об'єднує в собі технологічний документообіг підприємства з первинним виробничо-складським і кількісно-якісним урахуванням зерна і хлібопродуктів та забезпечує автоматизацію всіх основних видів діяльності підприємства по зберіганню і переробці зерна.

Починаючи з 2019 року фахівцями компанії ІННОВІННПРОМ у співпраці в провідними консультантами агрохолдингів, система була оновлена до вимог і стандартів концепції Industry 4.0. В ході оновлення до складу САКУРА включена IIоT система (The Industrial Internet of Things) управління активами підприємств САКУРА-АРМ. Значна частина сервісів реалізована на основі хмарних рішень. При цьому ці рішення є мультихмарними, не прив'язаними до конкретних представників хмарних послуг, реалізовані у вигляді кластерів Kubernetes (K8s), це стосується як баз даних так і програмного забезпечення. Таке рішення забезпечує незалежність замовника від постачальників хмарних рішень та їх цінової політики.

Хмарні кібернетичні сервіси САКУРА контролюють всі фізичні процеси на підприємстві (-ах) холдингу та створюють їх віртуальні копії, забезпечують процеси самонавчання та самоналаштування технологічних і виробничих процесів.

Наразі система є єдиним в Україні апаратно-програмним комплексом, який надає максимум можливостей для повної автоматизації виробництва, забезпечує управління технологічними процесами в режимі реального часу з урахуванням інваріантності зовнішніх та внутрішніх умов роботи підприємства.

Економічний ефект впровадження САКУРА на підприємствах (холдингах) варіюється в межах 15-18 %.

 

Мета впровадження системи «Сакура»

Основною метою впровадження системи є підвищення технологічної дисципліни, продуктивності управлінської праці, рентабельності підприємства та інших загальносистемних чинників, що досягаються своєчасністю прийняття рішень з можливістю отримання оперативної та достовірної інформації, що характеризує стан як кожної з технологічних ділянок, так і підприємства в цілому.

Використання механізмів штрих-кодування і RFID-кодування дозволяє контролювати і управляти фізичним пересуванням зерна і продукції територією підприємства. На всіх етапах контролю штрих-код зчитується з документу за допомогою ручного сканера й отримані дані автоматично передаються в програму. Реалізований в системі підхід дозволив на об'єктах впровадження усунути дублювання і підвищити достовірність інформації, надійність і точність ведення руху зерна і продукції, зменшити кількість помилок і неточностей властивих ручному обліку.

 

Галузева спрямованість

САКУРА-В розроблена у відповідності до правил ведення технологічних процесів на елеваторах та млинах і вимог ДСТУ на сировину і готову продукцію.

 

Індивідуальний підхід

Склад і функціональні можливості системи залежать від специфічних особливостей кожного конкретного підприємства. Налаштовується під конкретних користувачів (Лаборантів елеваторів, млинів, начальників лабораторій, технологів, начальників млинів тощо), надаючи доступ до необхідної інформації та режимів роботи і контролю.

 

Достовірність інформації

Автоматизовані робочі місця (АРМ) системи утворюють єдиний інформаційний простір підприємства і забезпечують можливість роботи як в локальній мережі, так і з віддаленим доступом. Дані, внесені на одному з етапів технологічного процесу, використовуються на всіх наступних етапах.

 

Модульна структура

Дозволяє будувати інформаційну систему управління поетапно з постійним нарощуванням нових робочих місць та їх функціональних можливостей.

 

САКУРА-В виробнича інформаційна система, а не бухгалтерська програма. Побудована і функціонує відповідно до правил ведення технологічних процесів на підприємствах галузі й враховує всю складність технологічного документообігу по обробці, переробці і розміщенню зерна, а також забезпечує отримання необхідних виробничих звітів.

Забезпечує створення єдиного інформаційного простору підприємства, яке охоплює практично всі технологічні процеси.

 

Основні функції системи САКУРА-В

 • Отримання достовірної інформації про роботу підприємства в режимі «реального часу»;
 • Формування та контроль обґрунтованих планів на підставі аналізу даних про наявні ресурси;
 • Оперативний контроль і управління матеріальними ресурсами;
 • Виключення випадків втрат і можливостей розкрадання, обману при переробці та відпуску продукції;
 • Аналіз результатів роботи підприємства та формування оптимальної організації праці і виробничих процесів;
 • Підвищення продуктивності праці за рахунок перерозподілу функцій, прав і обов'язків робочого персоналу і адміністрації.

 

Переваги впровадження системи САКУРА-В

 • Повна відповідність правилам ведення технологічних процесів і ДСТУ;
 • Адаптованість до законодавства України;
 • Облік специфічних особливостей підприємств галузі;
 • Створення єдиного інформаційного простору підприємства;
 • Використання інформації, внесеної на одному етапі технологічного процесу, на всіх наступних етапах;
 • Робота як в локальній обчислювальній мережі так і з віддаленим доступом;
 • Відсутність необхідності придбання ліцензії на сервер бази даних;
 • Можливість нарощування кількості робочих місць без додаткових капіталовкладень;
 • Зменшення впливу людського фактору, виключення випадків розкрадання і обману;
 • Усунення помилок, неточностей ручного журнального обліку.

 

Склад системи САКУРА-В

До складу системи автоматизованого обліку зерна на елеваторі входять наступні автоматизовані робочі місця (АРМ):

Презентація системи САКУРА-В в форматі ppts

Для перегляду презентації необхідно мати на комп'ютері Microsoft PowerPoint.

 

 

Реалізації системи САКУРА-В

 • ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал», м. Чорноморськ;
 • ЗАТ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА», м. Миколаїв;
 • ПАТ ДПКЗУ «Хліб України» Миколаївський портовий елеватор;
 • ТОВ «Агрострой», м. Полтава;
 • ТОВ «Ексімгрейн», м. Миколаїв;
 • ТОВ «Латуре зернопром», м. Лисичанськ;
 • ТОВ «Укртрансагро», м. Маріуполь.
Залишити заявку
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
Напишіть нам
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
Замовте послугу зараз!
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.