Автоматизація виробництва на млинах

Система дистанційного автоматизованого управління млином (СДАУ-М) призначена для автоматизації процесів очистки, зволоження і розмолу зерна, відважування і фасування готової продукції на млинах. Система забезпечує автоматичний контроль роботи обладнання, облік необхідних технологічних затримок, дотримання технологічних алгоритмів.

Застосування СДАУ-М дозволяє значно підвищити продуктивність роботи млина і знизити економічні втрати за рахунок виключення помилок персоналу при роботі з обладнанням і скорочення до мінімуму технологічних затримок при включенні / виключенні обладнання, скорочення часу реакції системи в разі виникнення аварійної ситуації.

СДАУ-М забезпечує облік напрацювання кожної одиниці обладнання.

Для підтримки експлуатації впроваджених СДАУ-М реалізована система сервісної підтримки ІННОВІННПРОМ, яка надає можливість оперативного дистанційного вирішення питань модернізації технологічних схем, оновлення всіх рівнів, подолання аварійних ситуацій без виїзду представників розробника на об'єкт.

 

Структура СДАУ-М

При побудові систем дистанційного автоматизованого управління млином враховуються такі основні, вироблені на основі досвіду багаторічної успішної реалізації, принципи:

 • висока надійність системи;
 • модульність системи;
 • повторюваність при реалізації;
 • найкоротші терміни реалізації;
 • простота налагодження та обслуговування.

 

Програмовані логічні контролери (ПЛК) виконують функції управління обладнанням, контролю його стану і обробки аварійних ситуацій.

Програмне забезпечення ПЛК (ПЗ ПЛК) використовує типові алгоритмічні модулі (функціональні блоки) для основних типів виконавчих пристроїв і характерних завдань управління. Тому, при реалізації об'єкта автоматизації, завдання програміста зводиться до адаптації програмного забезпечення ПЛК до конкретного устаткування об'єкта шляхом настройки вже наявних функціональних блоків.

При побудові СДАУ-М передбачається можливість використання до 32 ПЛК одночасно. Дана архітектура має ряд переваг в порівнянні з класичною однопроцесорною системою:

 • вище надійність системи за рахунок розподілу структури (територіально по РП, функціонально по завантаженню / вивантаженню, типу зберігання та ін.);
 • практично відсутнє обмеження по кількості вхідних / вихідних каналів;
 • нижче вартість системи за рахунок зниження вартості ПЛК і зниження трудовитрат на його програмування (як правило, застосовується не перенасичений функціонально, простий в програмуванні ПЛК з мінімально достатніми технічними параметрами).

 

До пускозахисної апаратури (ПЗА) відносяться частотні приводи, пристрої плавного пуску електродвигунів, рубильники, автоматичні вимикачі, магнітні пускачі, реле управління та захисту, запобіжники, кнопки управління і кнопкові станції, кулачкові і пакетні вимикачі і перемикачі, сигнальні лампи, пр. ПЗА може встановлюватися як окремо, так і в комплектних станціях, щитах і пультах управління як відокремленими машинами і агрегатами, так і цілими технологічними лініями.

Для підключення обладнання застосовуються типові, виконані відповідно до вимог стандартів, схеми підключення та управління.

 

АРМО «Зерноочистка»

АРМО призначене для управління обладнанням відділення зерноочистки
Основні функції АРМ:

 • Вибір варіантів очищення зерна шляхом включення/виключення маршрутів переміщення зерна або окремих механізмів
 • Автоматичне формування маршрутів і контроль переміщення зерна
 • Контроль справності і режимів роботи обладнання, блокування аварійних ситуацій

АРМО «Розмол»

АРМО призначене для управління розмольним устаткуванням
Основні функції АРМ:

 • Вибір варіантів розмолу зерна шляхом включення/виключення механізмів
 • Контроль виходу продукції
 • Контроль справності і режимів роботи обладнання, блокування аварійних ситуацій

АРМО "Відділення готової продукції і фасовка"

АРМО призначене для управління складським і фасувальних обладнанням
Основні функції АРМ:

 • Автоматичне формування маршрутів переміщення готової продукції на фасувальне і відвантажувальне обладнання
 • Контроль руху та управління відвантаженням продукції
 • Контроль справності і режимів роботи обладнання, блокування аварійних ситуацій

 

Автоматизоване робоче місце «Облік роботи обладнання»

АРМО надає інформацію про час напрацювання обладнання елеватора та терміни і потрбу проведення технічного обслуговуванння

Програмне забезпечення автоматизованого робочого місця обліку роботи обладнання формує звіт про час знаходження у ввімкненому стані кожної одиниці обладнання за обраний період часу. Програмне забезпечення надає можливість формування звітів та графіків ТО по групах устаткування і контролю загального ресурсу часу.

Програмне забезпечення використовує дані САПР «МАРШРУТ».

Більше інформаціїї в розділі Системи обліку енергії і контролю технічного обслуговування

 

АРМО «Формування помольних партій»

АРМО забезпечує високу точність формування помольних партій шляхом управління пристроями регулювання зерна в потоці (УРЗ) і/або ваговими дозаторами.

Більше інформаціїї в розділі Системи формування помольних партій зерна

 

АРМО «Продуктивність млина»

АРМО призначене для автоматичного контролю продуктивності млина по сортам борошна згідно з даними, що отримуються від ваг.
З метою досягнення максимальної продуктивності млина ПО АРМО в відстежує роботу вагового обладнання в режимі реальному часу.

Більше інформаціїї в розділі Система контролю та обліку продуктів на вході та виході млина

 

АРМО "Система зволоження зерна"

АРМО призначене для автоматичного управління зволоженням зерна відповідно до заданих параметрів продуктивності та вологості.

Більше інформаціїї в розділі Система зволоження та відволожування зерна перед помолом

Залишити заявку
Напишіть нам
Замовте послугу зараз!