Система обліку зернопродуктів «Сакура»

Система автоматизованого обліку зерна і хлібопродуктів «САКУРА» призначена для комплексної автоматизації процесів управління хлібоприймальними і зернопереробними підприємствами.

«САКУРА» об'єднує в собі технологічний документообіг підприємства з первинним виробничо-складським і кількісно-якісним урахуванням зерна і хлібопродуктів та забезпечує автоматизацію всіх основних видів діяльності підприємства по зберіганню і переробці зерна.

 

Галузева спрямованість

«САКУРА» розроблена у відповідності до правил ведення технологічних процесів на елеваторах та млинах і вимог ДСТУ на сировину і готову продукцію

 

Індивідуальний підхід

Склад і функціональні можливості системи залежать від специфічних особливостей кожного конкретного підприємства. Система налаштовується під конкретних користувачів, (лаборантів елеваторів, млинів; начальників лабораторій; технологів; начальників млинів та інш.) надаючи доступ до необхідної інформації та режимів роботи і контролю

 

Достовірність інформації

Автоматизовані робочі місця (АРМ) системи утворюють єдиний інформаційний простір підприємства і забезпечують можливість роботи як в локальній мережі, так і з віддаленим доступом. Дані, внесені на одному з етапів технологічного процесу, використовуються на всіх наступних етапах

 

Модульна структура

Дозволяє будувати інформаційну систему управління поетапно з постійним нарощуванням нових робочих місць і їх функціональних можливостей

 

Система "Сакура" - виробнича інформаційна система, а не бухгалтерська програма. Вона побудована і функціонує відповідно до правил ведення технологічних процесів на підприємствах галузі і враховує всю складність технологічного документообігу по обробці, переробці і розміщення зерна, а також забезпечує отримання необхідних виробничих звітів.

Система забезпечує створення єдиного інформаційного простору підприємства, яке охоплює практично всі технологічні процеси.

 

Основні функції системи «Сакура»

 • Отримання достовірної інформації про роботу підприємства в режимі «реального часу»
 • Формування та контроль обґрунтованих планів на підставі аналізу даних про наявні ресурси
 • Оперативний контроль і управління матеріальними ресурсами
 • Виключення випадків втрат і можливостей розкрадання, обману при переробці та відпуску продукції
 • Аналіз результатів роботи підприємства та формування оптимальної організації праці і виробничих процесів
 • Підвищення продуктивності праці за рахунок перерозподілу функцій, прав і обов'язків робочого персоналу і адміністрації

 

Переваги впровадження системи «Сакура»

 • повна відповідність правилам ведення технологічних процесів і ДСТУ
 • адаптованість до законодавства України
 • облік специфічних особливостей підприємств галузі
 • створення єдиного інформаційного простору підприємства
 • використання інформації, внесеної на одному етапі технологічного процесу, на всіх наступних етапах
 • робота як в локальній обчислювальній мережі, так і з віддаленим доступом
 • відсутність необхідності придбання ліцензії на сервер бази даних
 • можливість нарощування кількості робочих місць без додаткових капіталовкладень
 • зменшення впливу людського фактору, виключення випадків розкрадання і обману.
 • усунення помилое і неточності ручного журнального обліку

 

Мета впровадження системи «Сакура»

підвищення технологічної дисципліни, продуктивності управлінської праці, рентабельності підприємства і ін. загальносистемних чинників, що досягаються своєчасністю прийняття рішень з можливістю отримання оперативної та достовірної інформації, що характеризує стан як кожного з технологічних ділянок, так і підприємства в цілому.

 

Використання спеціального механізму штрих-кодування документів дозволяє контролювати і управляти фізичним пересуванням зерна і продукції по території підприємства. На всіх етапах контролю штрих-код зчитується з документа за допомогою ручного сканера, і отримані дані автоматично передаються в програму. Реалізований в системі підхід дозволив на об'єктах впровадження усунути дублювання і підвищити достовірність інформації, підвищити надійність і точність ведення руху зерна і продукції, зменшити кількість помилок і неточностей властивих ручному обліку

 

Склад системи «Сакура»

До складу системи автоматизованого обліку зерна на елеваторі входять наступні автоматизовані робочі місця (АРМ): «Візирувальна ПТЛ», «Автомобільна вагова», «Залізнична вагова», «Силосна дошка», «Зернова ПТЛ», «Бухгалтерія». Вони тісно взаємодіють між собою, обмінюючись інформацією.
 

Функції АРМ системи «Сакура»

Автоматизоване робоче місце «Візирувальна ПТЛ»:

 • облік автотранспорту, що прибуває на підприємство з присвоєнням унікального ідентифікатора
 • облік попередніх якісних показників зерна
 • автоматичний вибір маршруту розвантаження (навантаження)
 • формування середньодобових зразків
 • ведення журналу візування і формування актів підробітку

 

Автоматизоване робоче місце «Вагова»:

 • облік ваги прийнятого сировини і продукції, що відпускається
 • видача якісних посвідчень при відвантаженні
 • оформлення товарно-транспортних накладних при відвантаженні
 • ведення вагових журналів і формування реєстрів накладних

 

Автоматизоване робоче місце «Зернова ПТЛ»:

 • облік якості зерна при прийомі (ф.47, 49) і відвантаженні (ф.42, ф.47)
 • облік якості зерна при сушінні та очищенні
 • розрахунок середньозваженої якості зерна в силосах елеватора
 • спостереження за що зберігається зерном, яке зберігається
 • ведення журналу вологості зерна (ф.51)
 • ведення кількісно-якісного обліку зерна на елеваторі (ф.36).

 

Автоматизоване робоче місце «Мукомольна ПТЛ»:

 • облік якості готової продукції при виготовленні (Ф.52, 57), вибої і відвантаженні
 • формування актів про зачистку виробничих корпусів і результати переробки зерна (ф.117)
 • розрахунок рецептур помольних сумішей для різних видів помолов (ф.109) і розрахунок виходів продукції борошномельного виробництва
 • формування аналізних карток і посвідчень про якість продукції
 • ведення схеми розміщення готової продукції в бункерах млина
 • ведення кількісно-якісного обліку готової продукції на млині (ф.36)

 

Автоматизоване робоче місце «Силосна дошка»:

 • облік руху зерна на елеваторі
 • ведення схеми розміщення зерна
 • ведення кількісного обліку зерна на елеваторі (ф.37).

 

Автоматизоване робоче місце «Бухгалтерія»:

 • ведення кількісно-якісного (ф.36) та кількісного (ф.37) обліку зерна на елеваторі
 • формування зведення надходження зерна (ф.6)
 • розрахунок природного убутку при зберіганні зерна
 • розподіл відходів
 • формування Актів-розрахунків при інвентаризації
 • ведення кількісно-якісного обліку готової продукції на млині (ф.36)
 • розрахунки з клієнтами за послуги
Залишити заявку
Напишіть нам
Замовте послугу зараз!