Automation of the process of growing synthetic crystals

Automation of production the cultivation of artificial crystals

Керуючись значним досвідом розробки і впровадженна автоматизованих систем управління установками з вирощування кристалів і співпраці з виробниками ТОВ ІННОВІННПРОМ спільно з Вінницьким головним проектним інститутом пропонують розробку і реалізацію проекта виробничого комплексу з вирощування кристалів, який включає в себе всі системи та обладнання, що необхідні для організації виробництва.

Система управління виробничим комплексом підприємства з вирощування штучних кристалів забезпечює повну автоматизацію технологічних процесів підприємства, включаючи роботу систем енергозабезпечення, водопідготовки і вентиляції. Все обладнання підприємства об'єднується в єдину мережу, що забезпечує доступ до повної та достовірної інформації про перебіг технологічних процесів на підприємстві відповідно до наданих кожному учаснику процесу прав доступу.

 

 

АСУ ТП цехової системи охолодження

АСУ призначена для:

 • контроля рівня, температури і тиску охолоджуючої рідини в системі охолодження
 • управління температурними режимами системи охолодження шляхом автоматичного, напівавтоматичного управління агрегатами
 • ведення баз даних вимірювань і протоколювання операцій,
  надання візуальних і друкованих звітів, в тому числі по мережі Інтернет, про контрольовані параметри

 

Функції АСУ:

 • автоматичне вимірювання та відображення рівня, температури і тиску охолоджуючої рідини
 • надання користувачу можливості вибору об'єктів вимірів, налаштування параметрів вимірювань, алгоритмів включення пристроїв і механізмів систеим охолодження
 • автоматична, напівавтоматична підтримка температурних режимів
 • аварійне включення і відключення насосів і вентиляторів
 • автоматична підтримка витрат води і температури в системі
 • відображення інформації про рівень охолоджувальної рідини, її температуру і тиск, поточнітехнологічні процеси
 • ведення статистики роботи з можливістю перегляду попередніх вимірювань, збереження результатів вимірювань в базі даних системи
 • формування та друк звітів про стан контрольованих об'єктів і інформації загального характеру, таких, як максимальне та мінімальне значення параметрів, динаміка змін, справність і запас ресурсу систем
 • передача аварійних GSM сповіщень
 • віддалений доступ через мережу Інтернет до інформації про хід технологічного процесу і стан системи в цілому
 • діагностика роботи системи по мережі Інтернет

 

Leave an application
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Write to us
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Order service now!
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.