Accounting system "Sakura"

Accounting system "Sakura"

Система автоматизованого обліку зерна і хлібопродуктів «САКУРА» призначена для комплексної автоматизації процесів управління хлібоприймальними і зернопереробними підприємствами.

«САКУРА» об'єднує в собі технологічний документообіг підприємства з первинним виробничо-складським і кількісно-якісним урахуванням зерна і хлібопродуктів та забезпечує автоматизацію всіх основних видів діяльності підприємства по зберіганню і переробці зерна.

 

Мета впровадження системи «Сакура»

Основною метою впровадження сиситеми САКУРА є підвищення технологічної дисципліни, продуктивності управлінської праці, рентабельності підприємства і ін. загальносистемних чинників, що досягаються своєчасністю прийняття рішень з можливістю отримання оперативної та достовірної інформації, що характеризує стан як кожного з технологічних ділянок, так і підприємства в цілому.

Використання спеціального механізму штрих-кодування документів дозволяє контролювати і управляти фізичним пересуванням зерна і продукції по території підприємства. На всіх етапах контролю штрих-код зчитується з документа за допомогою ручного сканера, і отримані дані автоматично передаються в програму. Реалізований в системі підхід дозволив на об'єктах впровадження усунути дублювання і підвищити достовірність інформації, підвищити надійність і точність ведення руху зерна і продукції, зменшити кількість помилок і неточностей властивих ручному обліку.

 

Галузева спрямованість

«САКУРА» розроблена у відповідності до правил ведення технологічних процесів на елеваторах та млинах і вимог ДСТУ на сировину і готову продукцію

 

Індивідуальний підхід

Склад і функціональні можливості системи залежать від специфічних особливостей кожного конкретного підприємства. Система налаштовується під конкретних користувачів, (лаборантів елеваторів, млинів; начальників лабораторій; технологів; начальників млинів та інш.) надаючи доступ до необхідної інформації та режимів роботи і контролю

 

Достовірність інформації

Автоматизовані робочі місця (АРМ) системи утворюють єдиний інформаційний простір підприємства і забезпечують можливість роботи як в локальній мережі, так і з віддаленим доступом. Дані, внесені на одному з етапів технологічного процесу, використовуються на всіх наступних етапах

 

Модульна структура

Дозволяє будувати інформаційну систему управління поетапно з постійним нарощуванням нових робочих місць і їх функціональних можливостей

 

Система "Сакура" - виробнича інформаційна система, а не бухгалтерська програма. Вона побудована і функціонує відповідно до правил ведення технологічних процесів на підприємствах галузі і враховує всю складність технологічного документообігу по обробці, переробці і розміщенню зерна, а також забезпечує отримання необхідних виробничих звітів.

Система забезпечує створення єдиного інформаційного простору підприємства, яке охоплює практично всі технологічні процеси.

 

Основні функції системи «Сакура»

 • Отримання достовірної інформації про роботу підприємства в режимі «реального часу»
 • Формування та контроль обґрунтованих планів на підставі аналізу даних про наявні ресурси
 • Оперативний контроль і управління матеріальними ресурсами
 • Виключення випадків втрат і можливостей розкрадання, обману при переробці та відпуску продукції
 • Аналіз результатів роботи підприємства та формування оптимальної організації праці і виробничих процесів
 • Підвищення продуктивності праці за рахунок перерозподілу функцій, прав і обов'язків робочого персоналу і адміністрації

 

Переваги впровадження системи «Сакура»

 • повна відповідність правилам ведення технологічних процесів і ДСТУ
 • адаптованість до законодавства України
 • облік специфічних особливостей підприємств галузі
 • створення єдиного інформаційного простору підприємства
 • використання інформації, внесеної на одному етапі технологічного процесу, на всіх наступних етапах
 • робота як в локальній обчислювальній мережі, так і з віддаленим доступом
 • відсутність необхідності придбання ліцензії на сервер бази даних
 • можливість нарощування кількості робочих місць без додаткових капіталовкладень
 • зменшення впливу людського фактору, виключення випадків розкрадання і обману.
 • усунення помилое і неточності ручного журнального обліку

 

Склад системи «Сакура»

До складу системи автоматизованого обліку зерна на елеваторі входять наступні автоматизовані робочі місця (АРМ): «Візирувальна ПТЛ», «Автомобільна вагова», «Залізнична вагова», «Силосна дошка», «Зернова ПТЛ», «Бухгалтерія» та інші АРМ, в залежності від потреб Замовника. Всі АРМ тісно взаємодіють між собою, обмінюючись інформацією.
 

Презентація системи «Сакура» в форматі ppts

Для перегляду презентації необхідно мати на комп'ютері Microsoft PowerPoint.

 

 

Реалізації системи «Сакура»

 • ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал», м.Чорноморськ
 • ЗАТ «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА», м.Миколаїв
 • ПАТ ДПКЗУ «Хліб України» Миколаївський портовий елеватор
 • ТОВ «Агрострой», м.Полтава
 • ТОВ «Ексімгрейн», м.Миколаїв
 • ТОВ «Латуре зернопром», м.Лисичанськ
 • ТОВ «Укртрансагро», м.Маріуполь
Leave an application
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Write to us
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Order service now!
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.